การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ตัวอย่างรายการเลขหมายสวย
การชำระเงินประมูล และการขอรับหลักประกันคืน
การชำระเงินประมูล (ชำระภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562)
  • ชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ณ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. เวลา 8.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ) ช่องทางชำระเงินคลิก
  • เมื่อชำระเงินประมูลเลขหมายสวยครบถ้วนแล้ว ต้องเปิดใช้บริการเลขหมายภายใน 90 วันแต่วันที่ชำระเงินประมูลครบถ้วน
การขอคืนหลักประกัน 
  • สามารถขอคืนหลักประกันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กรกฎาคม 2562 โดยกรอกใบสำคัญแสดงความจำนงขอคืนหลักประกัน (ลส.3) ดาวน์โหลด ลส.3 คลิก
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562
- ลงทะเบียนล่วงหน้าทางระบบ online
- ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช.
หมายเหตุ:
1. มีสิทธิจอง 
tablet ล่วงหน้าสำหรับใช้ประมูล
2.
tablet มีจำนวนจำกัด หากหมด ท่านต้องนำอุปกรณ์ tablet โทรศัพท์ smartphone มาใช้เองในวันประมูล
14 - 25 มกราคม 2562
ระบบ online ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
ณ สำนักงาน กสทช. เวลา 8.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ )
วันประมูล
หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดช่วงเวลา 18.00 น. แล้ว ยังมีเลขหมายที่ไม่สามารถจัดประมูลได้ จะพิจารณานำเลขหมายคงเหลือไปจัดประมูลในครั้งต่อไป  และจะประกาศวันประมูลให้ทราบอีกครั้ง
26 มกราคม 2562
ลงทะเบียน 8.08 น.
เริ่มประมูล 9.09 -
18.00 น.
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย 29 มกราคม 2562
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ชำระเงินประมูลครบถ้วน
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 28 กรกฎาคม 2562