การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

สำนักงาน กสทช. จะเปิดประมูลเลขหมายสวยจำนวนทั้งสิ้น 16 เลขหมาย ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดลงทะเบียนเวลา 8.08 น. และเริ่มประมูลเวลา 9.09 น. ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://auction.nbtc.go.th/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 0 2957 5906 และ 0 2670 8888 ต่อ 6436 หรือ 6438 เฉพาะวันและเวลาทำการ