การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน กสทช. จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560 จำนวน 95 เลขหมาย ณ สำนักงาน กสทช. ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในการเข้าร่วมการประมูลเลขหมายสวยครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยรวมทั้งสิ้น 36 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม 46,367,219 บาท สำหรับเลขหมายที่มีการประมูลราคาสูงสุดในวันนี้ กลุ่ม 7 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 3 ล้านบาท ได้แก่ เลขหมาย 09 6999 9999 ในราคาชนะประมูล 4,504,444 บาท สำหรับกลุ่ม 6 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 500,000 บาท มีผู้เสนอราคาเลขหมาย 09 9699 9999 สูงสุดในราคา 3,015,000 บาท โดยเป็นเลขหมายที่มีการแข่งขันการประมูลสูงสุดจำนวน 150 ครั้ง และกลุ่มเลขหมาย 4 ตัวเหมือนติดกัน 2 ชุด ราคาตั้งต้น 500,000 บาท มีผู้เสนอราคาเลขหมาย 09 9999 5555 สูงสุดในราคา 1,530,000 บาท โดยรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

1.jpg

5.jpg

7.jpg

4.jpg

11.jpg

13.jpg