การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 28 พฤษภาคม 2561
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2561
ลงทะเบียนล่วงหน้า ติดตามรายละเอียดที่นี่เร็ว ๆ นี้
วันประมูล 27 พฤษภาคม 2561
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย ติดตามรายละเอียดที่นี่เร็ว ๆ นี้
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ติดตามรายละเอียดที่นี่เร็ว ๆ นี้
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ติดตามรายละเอียดที่นี่เร็ว ๆ นี้