การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
การลงทะเบียนล่วงหน้า และการประมูล
การลงทะเบียนล่วงหน้า
  • ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
การประมูล
  • วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562   ณ สำนักงาน กสทช.
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562
- ลงทะเบียนล่วงหน้าทางระบบ online
- ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช.
หมายเหตุ:
1. มีสิทธิจอง 
tablet ล่วงหน้าสำหรับใช้ประมูล
2.
tablet มีจำนวนจำกัด หากหมด ท่านต้องนำอุปกรณ์ tablet โทรศัพท์ smartphone มาใช้เองในวันประมูล
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ทางระบบ online ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
ณ สำนักงาน กสทช. เวลา 8.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ ) 
วันประมูล

 
3 - 4 สิงหาคม 2562
ลงทะเบียน 8.08 น.
เริ่มประมูล 9.09
น.
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย รายละเอียดเร็ว ๆ นี้
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานรับรองผล
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ชำระเงินประมูลครบถ้วน
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 180 วันนับแต่วันที่สำนักงานรับรองผล
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 28 กรกฎาคม 2562