การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ตัวอย่างรายการเลขหมายสวย
ขั้นตอนการประมูลเลขหมายสวย
  • เริ่มต้นประมูลเวลา 9.09 - 18.00 น. (26 ม.ค. 62) ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. (พหลโยธิน 8 กรุงเทพฯ) (ดาวน์โหลดคู่มือผู้เข้าร่วมการประมูลฉบับย่อ คลิก)
  • ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. (พหลโยธิน 8 กรุงเทพฯ) เวลา 8.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ) หรือ ทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง คลิก
  • รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลการประมูล รายการเลขหมายสวย เงื่อนไขการประมุล และกฎการประมูล คลิก หรือสอบถาม กสทช. call center 1200 หรือ 0 2033 6555
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562
- ลงทะเบียนล่วงหน้าทางระบบ online
- ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช.
หมายเหตุ:
1. มีสิทธิจอง 
tablet ล่วงหน้าสำหรับใช้ประมูล
2.
tablet มีจำนวนจำกัด หากหมด ท่านต้องนำอุปกรณ์ tablet โทรศัพท์ smartphone มาใช้เองในวันประมูล
14 - 25 มกราคม 2562
ระบบ online ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
ณ สำนักงาน กสทช. เวลา 8.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ )
วันประมูล
หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดช่วงเวลา 18.00 น. แล้ว ยังมีเลขหมายที่ไม่สามารถจัดประมูลได้ จะพิจารณานำเลขหมายคงเหลือไปจัดประมูลในครั้งต่อไป  และจะประกาศวันประมูลให้ทราบอีกครั้ง
26 มกราคม 2562
ลงทะเบียน 8.08 น.
เริ่มประมูล 9.09 -
18.00 น.
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย 28 มกราคม 2562
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2562
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ชำระเงินประมูลครบถ้วน
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 27 กรกฎาคม 2562