การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
กำหนดการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560
งานเปิดตัว 95 เบอร์สวย รวยมงคล (สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้)
ณ ชั้น 1 สยามพารากอน (บริเวณ Coach Shop)
4 พฤศจิกายน 2560 (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนล่วงหน้า 4 - 24 พฤศจิกายน 2560
วันประมูลเลขหมายสวย 26 พฤศจิกายน 2560 **
รับรองผลการประมูลเลขหมายสวย 27 พฤศจิกายน 2560
การชำระเงินประมูลเลขหมายสวย ภายใน 27 ธันวาคม 2560
การลงทะเบียนเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ภายใน 90 วันนับแต่ผู้ชนะการประมูล
ได้ดำเนินการชำระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว
การแสดงเจตจำนงขอคืนหลักประกันของผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 28 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ: **เลื่อนวันประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 3/2560 จากเดิมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560