การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
หน้าหลัก > ติดต่อเรา

ที่ตั้ง :
ชื่อ                        สำนักงาน กสทช.
ที่ตั้งสำนักงาน         เลขที่ 87  สำนักงาน กสทช. อาคาร 2 ชั้น 3
                            ถนนพหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
                            กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์: 0 2033 6555 หรือ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 908, 911, 668
โทรสาร: 0 2616 9988
อีเมล์: numbering@nbtc.go.th

เว็บไซต์: http://auction.nbtc.go.th
แผนที่ :

 
แบบฟอร์มติดต่อ
เรื่อง*
ข้อความ*
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล์*