การประมูลเลขหมายสวย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

หน้าหลัก > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > เลขสวย ครั้งที่ 2/2560 > เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลเลขสวย ครั้งที่ 1/2562